Ostale usluge

Za informacije u vezi opreme pronadjite nas u lokalu na adresi Trg Oslobodjenja BB TPC ili pozovite 069 639 021.


Komplet oprema podrazumeva antenu, mrežni kabl(zavisi od dužine kabla) I konektori za kabl.

Montaža opreme podrazumeva:

  • Proveru tehničkih mogućnosti I merenje signala.
  • Podešavanje 1 računara.
  • Montažu opreme I podešavanje opreme.
  • Spuštanje kabla do računara ili rutera.